But thank God, who is always leading us around through Christ as if we were in a parade. He releases the fragrance of the knowledge of him everywhere through us.

2 Corinthians 2,14    

So then, if anyone is in Christ, that person is part of the new creation. The old things have gone away, and look, new things have arrived!

2 Corinthians 5,17    

For God did not give us a spirit of timidity (of cowardice, of craven and cringing and fawning fear), but [He has given us a spirit] of power and of love and of calm and well-balanced mind and discipline and self-control.

2 Timothy 1,7

But the time is coming—and is here!—when true worshippers will worship in spirit and truth. The Father looks for those who worship him this way. God is spirit, and it is necessary to worship God in spirit and truth."

John 4,23

worship God,love and power church poland, power church krakow, Protestant krakow, spiritual deliverance krakow, worship krakow, charismatic community poland, prayer for health krakow, kierunek jesus

Love and power church of Jesus in Krakow

We worship God, we pray for healing and deliverance

 

Armii Krajowej 4 Street, Kraków

Sundays at 5 pm
Building of the College of Management and Economics, rooms of the Christian Primary School “Uczeń”
video invitation

=

God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him won’t perish but will have eternal life. | John 3,16

But God shows his love for us, because while we were still sinners Christ died for us.| Romans 5,8

=

All have sinned and fall short of God’s glory | Romans 3,23

As it is written, There is no righteous person, not even one | Romans 3,10

=

The wages that sin pays are death, but God’s gift is eternal life in Christ Jesus our Lord. | Romans 6,23

But those who did welcome him, those who believed in his name, he authorized to become God’s children | John 1,12

I passed on to you as most important what I also received: Christ died for our sins in line with the scriptures, he was buried, and he rose on the third day in line with the scriptures. | 1 Corinthians 15,3-4

=

Now you can be saved

Look! I’m standing at the door and knocking. If any hear my voice and open the door, I will come in to be with them, and will have dinner with them, and they will have dinner with me. | Revelation 3,20

All who call on the Lord’s name will be saved. | Romans 10,13

=

Assurance for those who believe

Because if you confess with your mouth “Jesus is Lord” and in your heart you have faith that God raised him from the dead, you will be saved. | Romans 10,9

“I assure you that whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and won’t come under judgment but has passed from death into life. | John 5,24

I write these things to you who believe in the name of God’s Son so that you can know that you have eternal life. | 1 John 5,13

But these things are written so that you will believe that Jesus is the Christ, God’s Son, and that believing, you will have life in his name. | John 20,31

=

Decision to accept Christ as Lord and Savior

 

God, I confess before you that I am a sinner. I believe that Jesus Christ died on the cross for my sins, and rose from the dead so that I could live. I accept You now Jesus into my spirit, and I confess You as my Lord and Savior. I confess that from now on I am a new creation. I am justified in Jesus Christ, and I can confidently stand in front of You, Heavenly Father. Amen. Glory to you, Jesus.

>>> Who are you in Jesus Christ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z KierunekJezus.pl. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kościół Miłości i Mocy Jezusa, w skrócie KierunekJezus.pl z adresem rejestracji ul. Podbory 36, 32-050 Skawina i spotykający się obecnie na ul. Armii Krajowej 4 w Krakowie. Kościół jest częścią Kościoła Bożego w Polsce.
  2. Dane zbierane są w celu informowania o działalności kościoła KierunekJezus.pl związanej z wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez KierunekJezus.pl
  3. W dowolnym momencie możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora.
  5. Wymienione prawa możesz zrealizować wysyłając e-mail na adres [email protected] z adresu, którego zgoda dotyczy.
  6. W razie trudności możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – pastora Wojciech Orła pisząc na adres [email protected]
  7. Twoje dane nie są profilowane, ani nie są przekazywane innym podmiotom.
  8. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji podanego celu, albo przez okres jednego roku licząc od początku roku następnego od daty wyrażenia zgody, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.